Aktivnosti » Opremanje stambenih prostora

Opremamo vaš dom svim vrstama ugradbenog i samostojećeg namještaja od materijala po vašoj želji: punog drveta, plemenitih furnira, drvnih prerađevina u kombinaciji sa staklom, metalom i kompozitnim sintetičkim materijalima.

Kompjuterski programi za kreiranje i prezentaciju namještaja omogućit će vam aktivno sudjelovanje u svima fazama projekta, od osnovnog nacrta do trodimenzionalne vizualizacije gotovog proizvoda.

Naš dizajner u razgovoru s vama u svakom trenutku može preinačiti projekt prema vašim željama.