O nama » Ekologija

Sav otpadni drvni materijal koji nastaje u proizvodnji, tvrka Krekić d.o.o. koristi za dobivanje toplinske energije za vlastite potrebe te i na taj način doprinosi čistoći i očuvanju vlastitog okoliša.

U skladu s našom misijom koja nas predstavlja kao poduzeće koje brine o trajno visokoj kvaliteti u svim smjernicama svog djelovanja, u pripremi je uvođenje ISO standarda.